پاری سن ژرمن 1-0 بروخه؛ گلزنی ایکاردی و مهار پنالتی توسط ناواس، صعود پاری سن ژرمن به مرحله بعد را قطعی کرد ...