Space Drop یک نرم افزار انتقال انواع فایل در سیستم عامل مک می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید به آسانی فایل های خود را در کامپیوتر خود انجام دهید. این نرم افزار با دسترسی آسان به کلیه فایل ...