درحالی برنج های عطری به قیمت های 22 تا 34 هزار تومان در تهران به فروش می رسد که که برنج‌های پرمحصول ارزان قیمت تر ایرانی و وارداتی را می‌توان به نرخ‌های 7 تا 18 هزار تومان خریداری کرد. ...