مدیر مرکز پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور گفت: بارش های اخیر تنها 10 درصد خشکسالی‌ها را کاهش داده و مردم همچنان در مصرف انرژی و آب صرفه جویی کنند. ...