باسلامیکدستگاه سمند Ef7پایه گاز سوز کلاس 16 سفید صفر اجاره به شرط تملیک تحویل فوری بااقساط 36ماهه واگذار می گردد.36 قسط 3میلیون تومانیقسط اول همزمان ب ...