تهران – ایرنا – 'عبدالباری عطوان' سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم نوشت: در نشست ورشو نتانیاهو، 'داماد' و وزیران خارجه کشورهای عربی سیاه لشکری بودند که توسط آمریکا به منظور عاد ...