تهران – ایرنا – ژنرال «ریموند توماس» فرمانده نیروهای ویژه آمریکایی نسبت به اعلام پیروزی دولت این کشور علیه گروه تروریستی داعش که همچنان از آخرین مقرها ...