سردار نقدی، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران: سکان اقتصاد ما نباید دست وزارت خارجه باشد، این غفلت، انحراف و ذلت است، ما نباید زیر ذلت برویم. ...