اراک - ایرنا - مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند گفت: کاتالیست صنعتی برای تولید گرید برتر پایپPE-100 نخستین بار در کشور از سوی واحد پژوهش و فناوری این پترو ...