تصویری از علی دایی در کنار محمدرضا گلزار را مشاهده می کنید. ...