سعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: ما طرحی به AFC برای لیگ قهرمانان آسیا دادیم که این طرح مورد قبول واقع شده است. ...