آذین ساکی، دبیر مجمع انتخابات فدراسیون ورزش‌های همگانی از تائید سوابق مدیریتی و مدارک 9 نفر از نامزد‌های شرکت در انتخابات فدراسیون ورزش‌های همگانی خبر داد. ...