در حالی که قرار است ایران میزبانی رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی به عنوان یک رویداد بین‌المللی را بر عهده بگیرد، فدراسیون کشتی توان پرداخت اجاره سنگین 2 روز برگزاری این رقابت‌ها به شرکت توسعه و تجهیز ...