سرمربی جدید ذوب آهن اصفهان یک مربی نام آشناست. ...