نام مکس آلگری نیز در بین نامزدهای هدایت رئال مادرید دیده می شود. ...