لیگ فوتبال آمریکایی؛ خلاصه بازی گرین بی پکرز 42-24 اوکلند ریدرز (NFL فصل 2019) ...