گزارش تصویری؛ ماشین سازی تبریز 2-3 فولاد خوزستان ...