الهامی، مربی ماشین سازی: مقابل فولاد بی‌تجربه بودیم و باختیم؛ تیم حریف فقط یک موقعیت نصفه و نیمه داشت ...