تنیس؛ اندی ماری قهرمان مسابقات 250 امتیازی اوپن اروپا شد؛ ماری برای اولین بار از سال 2017 به قهرمانی در مسابقات تک نفره رسید ...