رضا فتاحی توضیحاتی در مورد دلیل عدم پرواز تیمش به سیرجان با هواپیمای اختصاصی ارائه داد. ...