اتفاق عجیبی که روی سکوهای ورزشگاه آزادی در جریان دیدار استقلال و فجر سپاسی افتاد، اعتراض گسترده هواداران این تیم بعد از پیروزی بود. ...