پیش بازی میلان-لچه؛ رونمایی از روسونری مدل پیولی با هزاران امید و آرزو ...