در حالی که زن جوان مدعی مورد آزار قرار گرفتن از سوی یکی از آگهی دهندگان کار است، متهم کماکان همه چیز را انکار می کند.برای مشاهده مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید ...