کاهش سرعت و کیفیت اینترنت در روزها و هفته‌های اخیر شکایت کاربران را در پی داشته است که بخش زیادی از این گلایه‌ها بر اینترنت همراه اپراتورها متمرکز شده است. در همین حال برای رفع این مشکل بررسی میزان اس ...