پژوهشگران حوزه ی هوش مصنوعی در حال تلاش برای رفع اشکال های شبکه های عصبی هستند اما هنوز راه حلی برای برخی از اشتباهات عجیب این سیستم ها پیدا نکرده اند. ...