بحرین در ماه جاری میلادی میزبان نشستی برای گفت وگو در مورد امنیت آب‌های خلیج فارس خواهد بود. انتظار می رود این نشست هم از جنس نشست ورشو باشد که بهمن ماه سال گذشته در لهستان برگزار شد. ...