وزیر خارجه قطر که به دور از رسانه‌ها به ترکیه سفر کرده بود، از گفتگو درباره شرایط سوریه و منطقه در دیدار با رئیس جمهور ترکیه خبر داد. ...