رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ گفت: در جریان چهاردهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی بیش از 3 هزار نفر آموزش های تخصصی در زمینه های مرتبط با پزشکی ورزشی را فرا گرفتند. ...