رضا علیپور سنگنورد ایرانی در ماده سرعت به مصاف رقبای خود رفت و با کسب رتبه ششم به کار خود پایان داد. ...