بارسلونا با درخشش سه مهاجم خود توانست به راحتی ایبار را شکست دهد. ...