به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تهران پرس، بر اساس ماده 20 ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه سال 1399 پیشنهاد طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای جدید ممنوع است. همچنین در ماده 21  این مصوبه آمده است، ...