داریوش یاری ضمن بیان اینکه متاسفانه سازندگان آثار مناسبتی گاها شناختی از این مناسبت‌ها ندارند، گفت: در این سریال می‌خواستیم بگوییم، هر روز عاشورا و هر کجا کربلا است و اینکه مردم باید خود را در موقعیت‌ ...