کارشناس مسائل آمریکا گفت: محوریت چهارمین مناظره انتخاباتی دموکرات‌ها رئیس‌جمهوری این کشور بود و به نظرم استیضاح او می‌تواند انسجام لیبرال‌ها را دوچندان کند. ...