دی لورنتیس: در شرایطی که یوونتوس، میلان و اینتر بدهی دارند، تراز مالی ناپولی متعادل است ...