سه بازیکن نساجی در دیدار با تراکتور غایب خواهند بود. ...