تکواندوکار وزن 68- کیلوگرم کشورمان برابر دای هون لی نماینده نامدار کره جنوبی نتیجه را واگذار کرد و به مدال برنز رسید. ...