به گزارش رسانه‌های دولتی در کوبا، آلیسیا آلونسو، بالرین کوبایی و از بزرگترین اسطوره‌های رقص باله قرن بیستم در سن 98 سالگی درگذشت. ...