شنیده های خبرنگار نامه نیوز حاکی از آن است محمدباقر قالیباف به همین زودی ها جای سعیدی کیا را در بنیاد مستضعفان می گیرد و معادلات دو انتخابات 98 و 1400 ...