گروه PCI-SIG به سختی مشغول تبیین و توسعه اهداف نسل ششم درگاه PCI Express 6.0 است. آخرین اطلاعات منتشر شده نشان از دوبرابر شدن سرعت انتقال داده ها دارد. ...