جت آموزشی، پیشرفته و تمام‌ایرانی «یاسین» صبح پنجشنبه (25 مهر) پایگاه شهید نوژه همدان رونمایی شد. این هواپیمای آموزشی مادون صوت، پس از گذراندن مراحل تست نهایی، امروز نخستین پرواز رسمی خود را انجام داد. ...