دلار در صرافی بانک ملی ایران امروز 11,300(یازده هزار و سیصد تومان) خریداری شد که نسبت به دو روز گذشته تغییری نداشت. ...