ایسنا نوشت: هیرو مصطفی به عنوان سفیر آمریکا در بلغارستان منصوب شد. ...