پامپئو: سیاست آمریکا در سوریه برای اسرائیل بد نیست ...