تریش ریگان مجری فاکس بیزنس به نسخه ای از نامه اخیر ترامپ به اردوغان با موضوع حمله ترکیه به شمال شرقی سوریه دست یافته است. ...