پژو 3008 از زمان معرفی تا کنون جوایز متعددی را بدست آورده که از جمله می توان به 7 جایزه از سال 2010 تا 2018 اشاره کرد که در ادامه مطلب به آنها اشاره شده است. ...