امسال 70 درصد از مجموع زائران اربعین حسینی مرز مهران را برای تردد انتخاب کرده‌ و بیش از 60 درصد از وسایل نقلیه شخصی خود استفاده کرده‌اند. این امر باعث شده است که خیل عظیمی از خودروها در پارکینگ ها، حی ...