مهر نوشت: مدیرکل استاندارد آذربایجان‌شرقی گفت: در ارزیابی سال جاری سازمان ملی استاندارد 22 درصد از واحدهای نمونه تولیدی و صنعتی ملی کشور از آذربایجان شرقی است. ...