برخی رسانه های خارجی مطالبی را به نقل‌ از «همسر روح الله زم» در خصوص چگونگی خروج وی از فرانسه و مقصد وی منتشر کردند که باور آن بسیار سخت است. ...