دفتر شیخ زکزاکی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه در مورد شرایط جسمی و پزشکی وی و همسرش در زندان ابراز نگرانی کرد. ...