مقامات اسلام آباد از آمادگی پاکستان برای میزبانی گفتگوهای تهران و ریاض خبر دادند. ...